אודות סגולה

בס"ד
אתר זה הינו חנות וירטואלית לחנות "סגולה"

  • בחנות זו אנחנו מוכרים סגולות נפלאות ומיוחדות לכל דבר ועניין, לרפואה, לפרנסה טובה, נגד פחדים, למציאת חן, להצלחה ועוד. כמו כן ניתן לרכוש קמיעים מיוחדים שנכתבים ע"י סופרי סת"ם בקיאים בשמות הקודש שמסוגלים לכל דבר כמובא בספרי הקודש.
  • סדר הכוונות על כל מעגל השנה בצורה קלה ופשוטה ובעיקר את כל סדרת רחובות הנהר אשר אין חיבור הדומה לזה בכדי להבין את עומקם של כוונות התפילה והחגים

חשוב לציין שכל דבר שנכנס לחנות זו הוא ע"פ הסכמת חכמי המקובלים בישיבת "נהר שלום"

  • עוד "בסגולה" מגוון גדול של ספרי קבלה, ספרי הסבר על תורת הקבלה, סידורים, מחזורים ע"פ הפשט ועם כוונות פשוטות, ספרי קודש, תפילין ומזוזות שנכתבו ע"פ כוונות הרש"ש זיע"א, טליתות וציציות שנקשרו ע"פ כוונות הרש"ש, מוצרי יודאיקה מגוונים.
  • כמו כן "סגולה" משמשת כמפיצה ראשית בסיטונאות וליחידים לספרי הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי בפשט ובקבלה.
  • מדי פעם בפעם יש מבצעים מיוחדים ונדירים על סידורי הרש"ש בסדרת רחובות הנהר.

כתובת החנות: שילה 4 ירושלים ליד ישיבת המקובלים "נהר שלום" תכב"ץ מיסודו של המלוב"ן רבי מרדכי שרעבי זיע"א

טלפון: 02-6443300

אימייל:  Sgula9070@gmail.com