הצהרת נגישות – אתר "סגולה"

כללי
אנו שואפים לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים
רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה. התאמות הנגישות באתר שלנו
בוצעו בהתאם לתקנה 53 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( התשע"ג 3105,
לתקן הישראלי ת"י 3355 ,ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי. התאמת הנגישות נבדקה
בדפדפנים המובילים Opera, Safari+, 10 Explorer, Firefox, Chrome ופועלת בהם. ייתכן כי בדפדפנים אחרים
אפשרויות ההנגשה לא יפעלו, בעקבות אי התאמה של הדפדפנים לתקן.
באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש
להמתין לטעינת הדף.
אפשרויות ההנגשה באתר ובתפריט ההנגשה
 ניווט באתר באמצעות המקלדת;
 ביטול הבהובים על המסך;
 הצגת תיאורי התמונות באתר;
 שינוי הצבעים באתר לתצוגה של שחור ולבן;
 סמן העכבר – הגדלת סמן העכבר ושינוי הצבע לשחור;
 הגדלת והקטנת תצוגת האתר;
 התאמות גופן – הגדלת והקטנת גופן הטקסט באתר;
 הדגשת והבלטת הכותרות באתר;
 הדגשת והבלטת הקישורים באתר;
 הקראת טקסט האתר בקול;
 הצגת תיאורי התמונות המוצגות באתר;
 שינוי ניגודיות גבוהה;
 ניגודיות כהה – שינוי רקע האתר לשחור ואת הגופנים לבהירים;
 ניגודיות בהירה – שינוי רקע האתר ללבן ואת הגופנים לכהים;
 ביטול שימוש בגופן קריא.
הבהרה
חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם
נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך
אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.
פרטי אחראי נגישות
שם: יוסף;
;Sgula9070@gmail.com :אימייל
.131-0500331 :טלפון
נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!
אנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו\או נתקלתם בקשיים בגלישה
באתר, אל תהסס\י לדווח בכתובת הדוא״ל com.gmail@Sgula9070 או בטלפון 5335511-13 .אנו נטפל בבעיה
ונחזור אליך בהקדם עם פרטים על טיפולה.
כל הזכויות במסמך זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.