קמיע תליון כוונות ברכת כהנים

בצורת מועל חרוט עליו שמות הקודש אשר מכוונים אותם
בשעת ברכת כהנים ובשעת תקיעת שופר בר"ה
סגולתם להרחיק מעליו כל המקטרגים

חומר: כסף אמיתי
ניתן לתליה על שרשרת

60.00 

שתפו
שתפו
שתפו

מוצרים נוספים: