רחובות הנהר שחרית חול קטן

סידור לתפילת שחרית ע"פ כוונות הרש"ש זיע"א
בתוספת הקדמות והסברים נפלאים
מפי מו"ר רה"י המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

ע"פ כוונות הרש"ש
כריכה קשה גודל 24.5*16.5
מהדורה אחרונה ה'תשפ"ד
בהוצאת ישיבת "נהר שלום"

45.00 

שתפו
שתפו
שתפו